Nieuwsbrief

november 2018

Beste ouder/verzorger,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief na de daadwerkelijke start van Vrij Groen in augustus 2018. In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld wat de leerlingen meemaken op school en ervaringen van het docententeam. Veel leesplezier!

Periodelessen

Vol enthousiasme staan de leerlingen iedere morgen voor de deur te wachten. Nadat ze door de docent allemaal persoonlijk zijn verwelkomd bij de deur zoeken ze hun plek op, pakken hun spullen uit en gaan zodra de deur dicht gaat, staan om gezamenlijk de les te openen met de openingsspreuk. Hierna zijn we allemaal met onze gedachten op hetzelfde punt aangekomen en begint de ontdekkingsreis binnen het vakgebied van de periode. Als ware kunstenaars kaderen ze de bladzijden in hun periodeschrift af waarbinnen ze de leerteksten, oefeningen en tekeningen kunnen maken. Zo hebben ze in de periode biologie zelf een prachtig leerboek gemaakt over de weg van de pizzapunt door ons lichaam, tijdens de periode Nederlands stonden de woorden in de zin centraal. Deze zijn behandeld met prachtige sprookjes en Noorse mythen. Momenteel zijn de leerlingen bezig in de periode aardrijkskunde om de eigen omgeving te ontdekken, hoe en waarom is die omgeving zo ingericht. Door de creativiteit die de leerlingen laten zien ontstaan er ware kunstwerken.

Vaklessen

Naast het periode-onderwijs heeft de klas ook vaklessen zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Bij Engels hebben de leerlingen een lesboek, een werkboek en een notitieschrift. De lessen zijn voor een groot deel zoals die bij het reguliere onderwijs zijn. De leerlingen leren woordjes, leren grammatica en oefenen hun Engelse vaardigheid zodat ze in de toekomst zelfredzaam zijn met de Engelse taal. Dit alles gebeurt met creativiteit, spelvorm, actualiteit en cultuur. Het verschil met de reguliere klassen is dat de leerlingen op twee niveaus een cijfer krijgen, op Basis-Kader en Kader-Gemengd. Hierdoor kunnen leerlingen groeien en halen ze het uiterste uit zichzelf. Daarnaast wordt er een project opgezet waarmee we in de tweede periode gaan starten. In dit project gaan de leerlingen kaarten schrijven aan Engels lerende leeftijdsgenoten op een school in Spanje. Hierdoor oefenen de leerlingen hun Engels en verbreden ze hun horizon.

Mentoruur

Mentoruur is elke week weer een feestje met klas 1D. De sfeer in de groep is fantastisch. We doen tijdens elke les minstens 1 spelletje om de groepsvorming te bevorderen en we starten in de kring. Er wordt besproken waar we gedurende de week mee te maken krijgen en we bespreken bijzonderheden die bijvoorbeeld in de nieuwsbrief aan bod komen. Ook laat ik als mentor soms tweetallen in elkaars agenda kijken om te zien of hetzelfde huiswerk in de agenda’s beschreven staat. Zo leren de leerlingen weer van elkaar. Soms wordt de ELO er ook bij gepakt.


De afgelopen weken zijn we ook aan de slag gegaan met de opdracht ‘toekomstdroom’. De leerlingen maken een PowerPoint met daarin uitgewerkt hoe zij zichzelf zien als ze 30 jaar oud zijn; In wat voor huis woon je? Hoe ziet jouw ideale droombaan eruit? Wat zijn je hobby’s? Wat is je burgerlijke staat? Heb je huisdieren? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen en de leerlingen werken met veel enthousiasme aan deze opdracht. De komende weken zullen de leerlingen dit aan elkaar presenteren. Ook zullen wij ons voor gaan bereiden op de ontwikkelgesprekken die zullen plaatsvinden in december.


Marije Du Bois

Bijen verhuizen van de Bongelaar naar het Clusius College Heerhugowaard.

Sinds dit voorjaar passen op de bijen van de kinderboerderij de Bongelaar in Heerhugowaard. Als imkers vinden wij het belangrijk dat bijen zoveel mogelijk gered kunnen worden. Aan onze leerlingen laten zien hoe bijen leven is ook een belangrijke taak. Om dat nog beter te kunnen zien hebben we met de hulp van leerlingen een bijenstal gebouwd.


Vorige week zijn de volken van de Bongelaar naar het Clusius gehaald. Zo kunnen we de bijen beter de winter door begeleiden.


Van het voorjaar gaan we nieuwe volken maken (dat kan bij bijen), zodat er op het Clusius en op de Bongelaar bijen te zien zijn. Mogelijk kunnen we dan wat van die lekkere honing oogsten en proeven!


Dhr. van der Made en Dhr. Marcus (Clusius imkers)