Nieuwsbrief

Najaar 2018

Beste docenten en ouders/verzorgers,

Heeft uw kind een vmbo-advies en bent u op zoek naar een middelbare school? Heeft u al eens aan het Clusius Purmerend gedacht? Wij zijn een school voor alle vmbo-leerwegen. In deze nieuwsbrief vindt u de informatie- en oriëntatiemomenten die wij dit schooljaar organiseren voor u en uw kind/leerlingen uit groep 7 & 8.

28-11 Ouderinformatieavond

Meer weten over ons onderwijs? Meld u dan aan voor onze ouderinformatieavond. Tijdens de avond vertellen wij over de school en ons onderwijs. Daarnaast volgt u één workshop naar keuze. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meeloopmiddagen

Op het Clusius geven we dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen. Daarnaast krijgen onze leerlingen praktijkvakken uit de groene sector, zoals: Dierverzorging, Plantenteelt, Bloem, Voeding en Techniek. Tijdens een meeloopmiddag krijgen geïnteresseerde leerlingen uit groep 8 een rondleiding door de school en volgen zij een paar lessen. Een superleuke manier om onze school te leren kennen!

Naar de middelbare school gaan is een hele stap. Daarom kun je bij ons rustig wennen. Onze eerstejaars hebben bijvoorbeeld hun eigen pauzeplek en fietsenstalling. Met ons onderwijs brengen wij onze leerlingen ieder jaar een stapje dichter bij de toekomst van hun dromen. Met een vmbo-diploma voor kader, basis, gemengd of theoretisch op zak en de herinnering aan een fijne schooltijd.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.clusius.nl/vestigingen/purmerend

Clusius College, Aletta Jacobslaan 1, 1442 AG Purmerend