Aanmelding en intake


Het digitaal aanmelden voor deze opleiding verloopt via www.clusius.nl. Na aanmelding volgt er een intake. Deze bestaat uit een intakegesprek en een presentatie. Docenten van het opleidingsteam verzorgen deze intake.


Wat we voor je toelating zoal van je vragen? Naast je vooropleiding willen we ook een beeld krijgen van je motivatie, je capaciteiten en beroepsbeeld.


Over de presentatie die je moet geven krijg je veel meer informatie als je je hebt aangemeld. Is het geven van de presentatie eng? Helemaal niet, dat wordt juist heel erg leuk!

Numerus fixus

De opleiding Paraveterinair niveau 4 heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen ofwel numerus fixus. Dit heeft te maken met het aantal stageplaatsen en de hoeveelheid baankansen in de regio. Het College van Bestuur van het Clusius College stelt jaarlijks vast voor welke opleiding een numerus fixus geldt. Voor het schooljaar 2021-2022 geldt de numerus fixus voor:

  • Vakbekwaam medewerker dierverzorging, niveau 3, 25579
  • Bedrijfsleider dierverzorging, niveau 4, 25576
  • Dierenartsassistent paraveterinair, niveau 4, 25577

Het aantal opleidingsplaatsen en de toelatingsprocedure zijn terug te vinden op www.clusius.nl. Als numerus fixusopleiding kent Paraveterinair niveau 4 een afwijkende toelatingsprocedure. Zo geldt er voor vmbo-leerlingen van het Clusius College een voorrangsregeling.

Zij krijgen van 1 oktober t/m 1 november 2020 het alleenrecht om zich voor de numerus fixusopleiding Paraveterinair niveau 4 aan te melden. Hun plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Aanmelden dient digitaal te geschieden via het onder Aanmelding en intake genoemde mbo aanmeldingsformulier.

Mbo-studenten die al staan ingeschreven bij een andere mbo opleiding van het Clusius College kunnen zich ook in de periode 1 oktober t/m 1 november 2020 schriftelijk aanmelden voor het eerste leerjaar van de numerus fixus opleiding Paraveterinair niveau 4. Ook deze studenten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst, gezamenlijk met de aanmeldingen van de vmbo-leerlingen.

Vanaf 2 november 2020 (09.00 uur) kan iedere student zich voor de opleiding Paraveterinair niveau 4 aanmelden. Ook hier geldt dat er geplaatst zal worden op volgorde van aanmelding.

image