image

Opbouw van de opleiding


Wat beheers je als je de opleiding Bloem & Design hebt afgerond? Voor het antwoord op deze vraag maken wij onderscheid tussen theoretische (vak)kennis en vakvaardigheden (kwalificaties). Deze vind je voor de leerjaren 1, 2 en 3 op de niveaus 2, 3 en 4 terug in het basisdeel en de profieldelen. De opleiding Bloem & Design bestaat uit modules, die bestaan uit één of meer algemene en/of beroepsgerichte vakken. Ook AVO (algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen en Engels) hoort daarbij. Naast deze modules kun je kiezen uit keuzedelen zoals Digitale vaardigheden of Ondernemend gedrag. Verder maken de praktijklessen, (internationale) BPV, regioleren en projecten een belangrijk deel van je opleiding uit.

image