Aanmelding, selectie en intake


Toelating voor Bloem & Design hangt naast de vooropleidingseisen ook af van een intakegesprek. Op http://www.clusius.nl/mbo/aamelden.aspx vind je om te beginnen het aanmeldingsformulier en de toelatingseisen. Wat we voor je toelating zoal van je vragen? We willen een beeld krijgen van je motivatie en capaciteiten. Daarnaast bekijkt de intakecommissie, deze bestaat uit de zorgcoördinator en de teamleider van Bloem & Design, je dossier. Deze commissie beslist ook of je een groepsintake, een korte of verlengde individuele intake krijgt. De teamleider van Bloem & Design neemt uiteindelijk het besluit je wel of niet te plaatsen voor de opleiding.