Ons Onderwijs


Het mbo is ingedeeld in vier niveaus. Elk niveau staat voor een beroepsniveau bij het behalen van het diploma. Deze niveaus zijn als volgt:


  • De entreeopleiding (niveau 1)

De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een niveau-2-opleiding. De opleiding duurt één jaar.


  • De basisberoepsopleiding (niveau 2)

De basisberoepsopleiding duurt twee jaar. Deze opleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld dierverzorger of monteur.


  • De vakopleiding (niveau 3)

De vakopleiding duurt twee tot drie jaar. Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als bijvoorbeeld hovenier en allround monteur.


  • De middenkaderopleiding (niveau 4)

De middenkaderopleiding duurt drie jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van vier jaar. Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als manager teelt en melkveehouder. Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je ook verder studeren op het hbo.


Naast deze niveaus zijn er twee vormen van onderwijs te volgen, ook wel leerwegen genoemd. Dit zijn:


  • Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Je volgt in de BOL de hele week theorie en praktijklessen op school en gaat deze opgedane kennis en vaardigheden tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv) bij een leerbedrijf in de praktijk brengen.


  • Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Je bent in de BBL vier dagen werkzaam bij het bedrijf waar je ook een arbeidscontract hebt. Je leert er in de praktijk veel over je toekomstige beroep en daarnaast ga je één dag per week naar school.

Toelatingsbeleid

Er zijn drie voorwaarden waar een student aan moet voldoen voor toelatingsrecht op een opleiding

  1. Vóór 1 april aanmelden.*
  2. Voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen.
  3. Verplichte intakeactiviteiten bijwonen die horen bij de mbo opleiding naar keuze, bijvoorbeeld door het voeren van een gesprek of het volgen van een proefles.


* Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. In dat geval mag het Clusius College een student weigeren die zich vóór 1 april heeft aangemeld.


De wettelijke vooropleidingseisen en een uitgebreide toelichting vind je hier in ons toelatingsbeleid.


Wanneer je onderwijs bij het Clusius College volgt, stem je in met de afspraken die zijn vastgelegd in het studentenstatuut. Dit statuut vind je hier.


Bindend studieadvies

Wanneer je een opleiding volgt in niveau 2, 3 of 4, wordt er minimaal na negen maanden na de start van een opleiding, vóór twaalf maanden na de start van de opleiding een bindend studieadvies gegeven. Wanneer je een Entree-opleiding volgt wordt er vier maanden na de start van de opleiding een bindend studieadvies gegeven.


Indien je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, ben je niet meer toelaatbaar op dezelfde opleiding (crebo) binnen dezelfde instelling. Dit besluit kan nooit als een verrassing komen, omdat er regelmatig gesprekken zijn over je studievoortgang. De minimale norm is van te voren vastgesteld en aan het begin van de opleidding gecommuniceerd door het team.


Ben je het niet eens met het negatief bindend studieadvies, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de commissie van beroep van examinering.

Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.n
l

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.