Jouw mbo-opleiding


Een mbo-opleiding bestaat grofweg uit vijf onderdelen:

- beroepsgericht onderwijs;

- beroepspraktijkvorming;

- algemeen vormend onderwijs;

- studieloopbaanbegeleiding en burgerschap;

- keuzedelen.


Elke opleiding is beschreven in een landelijk, wettelijk vastgesteld document: het kwalificatiedossier. In het kwalificatiedossier staat voor één of meerdere mbo-beroepen beschreven wat je moet kennen en kunnen aan het eind van je beroepsopleiding.


Alle kwalificatiedossiers vind je hier.

Beroepsgericht onderwijs

Zoals we eerder aangaven, wordt in het kwalificatiedossier van je opleiding beschreven wat je moet kennen en kunnen aan het eind van je beroepsopleiding. Dit gebeurt aan de hand van kerntaken en werkprocessen. Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren omdat ze in de beroepssituaties veel voorkomen. Kerntaken zijn opgebouwd uit werkprocessen die we het best kunnen omschrijven als afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak.


Beroepspraktijkvorming

Tijdens de theorie- en praktijklessen brengen de docenten je de kennis en vaardigheden bij zodat je aan het einde van de opleiding alle kerntaken en werkprocessen beheerst. Alleen het volgen van lessen is hiervoor niet genoeg. Er wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar namelijk verwacht dat hij de nodige ervaring heeft opgedaan in de praktijk. Beroepspraktijkvorming (bpv), ook wel stage genoemd, biedt in het mbo uitkomst. Tijdens de bpv werk je onder begeleiding van een praktijkopleider op een erkend leerbedrijf aan deze kerntaken en werkprocessen.


Voor bpv moet je met minimaal een voldoende beoordeeld worden, wil je slagen. Oftewel bpv is een diploma-eis. Meer informatie over bpv lees je in de bpv-gids.


Algemeen vormend onderwijs (AVO)

Taal en rekenen zijn erg belangrijk binnen het mbo. Je hebt er elke dag mee te maken. Daarom volg je naast het beroepsgericht onderwijs ook algemeen vormend onderwijs (AVO). AVO omvat altijd de vakken Nederlands en rekenen en voor de niveau
4-opleidingen ook Engels.

Studieloopbaanbegeleiding en burgerschap

Studieloopbaanbegeleiding helpt studenten bij het maken van de juiste beroeps- en/of opleidingskeuze. Het gaat erom dat je tijdens en door middel van jouw leerproces meer inzicht krijgt in je kwaliteiten en ambities. Zo kan een beroepskeuze vroegtijdig bevestigd, aangescherpt of bijgesteld worden en kun je jouw kwaliteiten en ambities optimaal ontplooien in een meer passende leeromgeving. Reflectie op ervaringen en gemaakte keuzes is hierbij een belangrijk middel.


Het onderdeel burgerschap bereidt je voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en het goed kunnen functioneren in een beroep. De vaardigheden, houding en kennis die daarbij horen, zijn beschreven in vier aspecten: politiek-juridisch, economisch, sociaalmaatschappelijk en vitaal burgerschap.


Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verbreding of verdieping van jouw opleiding. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw specialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Welke keuzedelen het Clusius College aanbiedt lees je in de keuzedelengids.


Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. Er moeten examenresultaten voor de keuzedelen aanwezig zijn op het moment van diplomeren. Het behaalde resultaat van het examen weegt nog niet mee in het behalen van het diploma. Pas in studiejaar 2020-2021 gaan keuzedelen onderdeel uitmaken van de slaag-zakregeling.


Onderwijs- en examenreglement

In het Onderwijs- en examenreglement (OER) staat informatie over de opzet en uitvoering van onderwijs en examens van het middelbaar beroepsonderwijs aan het Clusius College.

  • Algemene informatie onderwijs en examinering;
  • Opleidingsplan;
  • Examenreglement;
  • Regeling taal & rekenen;
  • Regeling beroepsgericht examen;
  • Reglement keuzedeel.


Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.