Gezag, verantwoording en advisering


Bevoegd gezag

Het Clusius College is een stichting. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en is daarmee bevoegd besluiten te nemen. Hierover legt het verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het management wordt gevormd door acht vestigingsdirecteuren.


Medezeggenschap
Medezeggenschap is geregeld in de Ondernemingsraad (OR), de Centrale Studentenraad (CSR) en de Sector Adviesraden (SAR). Zij zijn belangrijke partners van het College van Bestuur.


Ondernemingsraad

Er is een Ondernemingsraad opgericht volgens de voorschriften in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB). Voor alle raadsleden geldt dat zij géén vestiging vertegenwoordigen, maar zich inzetten voor het hele Clusius College.

Centrale Studentenraad

Het Clusius College heeft een Centrale Studentenraad (CSR) die actief meedenkt met het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de CSR instemmings- en adviesrecht in de keuzes die het College van Bestuur (CvB) maakt. Daarnaast behartigt de CSR de belangen van alle mbo-studenten. Je kunt altijd bij één van de leden terecht om zaken aan de orde te stellen.

Hier vind je het reglement Centrale studentenraad.


Sector Adviesraad

Het Clusius College kent voor bijna elke opleidingsrichting een Sector Adviesraad (SAR). De SAR is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. In de SAR is het Clusius College vertegenwoordigd door de teamleider, vakdocenten en een medewerker van het bpv-team. Leden van de SAR geven gevraagd en ongevraagd advies en voorzien het onderwijs van informatie vanuit het bedrijfsleven. Het Clusius College informeert op zijn beurt het bedrijfsleven.

Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.