Begeleiding & ondersteuning


Tijdens jouw opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider en zijn er diverse personen binnen de organisatie waarbij je terecht kunt voor ondersteunings- en begeleidingsvragen.


De Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)

Elke student krijgt een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders, houdt bij hoe je presteert, bespreekt je studieresultaten en is op de hoogte van eventuele problemen. De studieloopbaanbegeleider draagt ook de verantwoordelijkheid voor de student voor wat betreft de studiekeuze en loopbaanbegeleiding. De studieloopbaanbegeleider geeft je hulp en advies als er vragen zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij een mogelijke overstap naar een andere opleiding. Daarnaast onderhoudt de studieloopbaanbegeleider contact met de bpv-begeleider, docententeam, decaan en ondersteuningsteam.


Ondersteuningsteam

Docenten en studieloopbaanbegeleiders signaleren mogelijke ondersteuningsvragen. Zij zijn diegenen die als eerste met jou in gesprek gaan en -indien nodig- doorverwijzen naar het ondersteuningsteam van de school.

Het intern ondersteuningsteam (IOT) bestaat uit een ondersteuningsdocent, de ondersteuningscoördinator, de trajectbegeleider en de jeugd- & gezinscoach (ook wel bekend als schoolmaatschappelijk werker). Het team inventariseert de ondersteuningsbehoefte en biedt jou en je ouders de benodigde ondersteuning.

Het interne ondersteuningsteam werkt samen met de kwalificatieplichtambtenaren, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), politie en GGD om zo goed mogelijke zorg te bieden. Samen vormen zij het externe ondersteuningsteam (EOT).


Jeugd- & gezinscoach

Iedere vestiging beschikt over een jeugd- & gezinscoach (voorheen ook wel bekend als schoolmaatschappelijk werker). Deze maakt deel uit van het ondersteuningsteam en vormt een belangrijke schakel tussen het onderwijs en de externe hulpverlening. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: (kortdurende) hulp aan studenten (en ouders); verwijzen naar andere vormen van hulpverlening; bijstaan van het interne ondersteuningsteam en docententeam; geven van trainingen (bijv. assertiviteitstraining).

Jeugdverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige is een belangrijke schakel tussen het onderwijs en de externe hulpverlening/jeugdarts van de GGD. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: (kortdurende) hulp/advies aan studenten; preventieve gesprekken bij ziekte of te veel ongeoorloofde absentie.


Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan studenten die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Je kunt extra ondersteuning krijgen als die nodig is om de opleiding met succes te kunnen doorlopen. Deze ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook intensief en langdurig zijn. Deze kan plaatsvinden binnen of buiten de school (bijvoorbeeld extra begeleiding, aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen).


Als je een ondersteuningsbehoefte hebt, wordt dat vaak al aangegeven door de school waar je op zat, voordat je naar het mbo van het Clusius College ging. Ga hierover in gesprek met de studiebegeleider en/of ondersteuningsdocent van de mbo-opleiding als je deze ondersteuning ook op het mbo wilt krijgen. De extra ondersteuning die het Clusius College kan bieden, is per vestiging vastgelegd in een zogenoemd schoolondersteuningsprofiel.


Als er met jou wordt afgesproken dat je extra ondersteuning krijgt, wordt dit vastgelegd in een bijlage van je onderwijsovereenkomst. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat gedurende je schoolperiode op het mbo blijkt dat je ondersteuning nodig hebt, terwijl dat eerder nog niet zo was. Of dat de begeleiding, die eerder was afgesproken, veranderd moet worden. Deze wijzigingen zijn natuurlijk mogelijk. Deze worden dan ook (opnieuw) vastgelegd in een nieuwe bijlage van de onderwijsovereenkomst. Voor het maken en vastleggen van afspraken over extra begeleiding in het kader van Passend Onderwijs is de ondersteuningscoördinator van je vestiging de contactpersoon.


Heroriëntatietraject

Wanneer je een verkeerde beroepskeuze of opleidingskeuze hebt gemaakt, kun je door het IOT doorverwezen worden naar het heroriëntatietraject. Gedurende een periode van maximaal drie maanden krijg je begeleiding van de heroriëntatiemedewerker die helpt bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Clusius College Schagen

De Boomgaard 9

1741 MD Schagen

(0224) 21 27 25


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.