Praktische zaken


  • Ziek- en betermelden
  • Lestijden
  • Vakanties
  • Open Dagen
  • Vestigingsregels
  • CCiD en digitale diensten

Ziek- en betermelden

Als je ziek bent, meld je dit voor aanvang van de les bij de administratie/front-office van je school. Het telefoonnummer is: (072) 561 09 34. Ben je weer hersteld, dan meld je dat zodra je weer op school bent bij de administratie/front-office.


Als je ziek bent tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv), dan meld je je ziek op je bpv-bedrijf en ook bij de administratie/frontoffice op school. Wanneer je weer hersteld bent, bel je het bpv-bedrijf en de school.

Lestijden

1e lesuur 08.30 - 09.20 uur

2e lesuur 09.20 - 10.10 uur

3e lesuur 10.10 - 11.00 uur

pauze 11.00 - 11.15 uur

4e lesuur 11.15 - 12.05 uur

5e lesuur 12.05 - 12.55 uur

pauze 12.55 - 13.25 uur

6e lesuur 13.25 - 14.15 uur

7e lesuur 14.15 - 15.05 uur

pauze 15.05 - 15.20 uur

8e lesuur 15.20 - 16.10 uur

9e lesuur 16.10 - 17.00 uur

Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

2e Paasdag

22 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdag en de dag erna

30 t/m 31 mei 2019

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019


Roosters en roosterwijzigingen

Het rooster van de klassen en de roosterwijzigingen zijn in te zien via de Eduarte-app en het Eduarte portaal.


Roostervrije dagen

Naast de reguliere vakantiedagen is er een aantal vestigingspecifieke roostervrije (mid)dagen:

· 29 oktober 2018

· 21 december 2018 (’s middags)

Periode-indeling

Start schooljaar

3 september 2018

Periode 1

10 september t/m 16 november 2018

Periode 2

19 november 2018 t/m 8 februari 2019

Periode 3

11 februari t/m 19 april 2019

Periode 4

22 april t/m 5 juli 2019

Vergaderweek docenten

8 juli t/m 12 juli 2019

Open dagen

Clusius mbo en ad-hbo

Woensdag 21 november 2018

(16.00 -20.00 uur)

Clusius vmbo, mbo en ad-hbo

Vrijdag 25 januari 2019 (18.30 – 21.00 uur)

Clusius vmbo, mbo en ad-hbo

Zaterdag 26 januari 2019 (10.00 – 13.00 uur)

Vestigingsregels

Om de omgang op school zo goed en zo prettig mogelijk te laten verlopen, kent het Clusius College een ‘Gedragscode en gewenste omgangsvormen’. Voor de vestiging Alkmaar hebben we in aanvulling aan aantal regels opgesteld die specifiek voor onze locatie gelden.
Je vindt deze vestigingsregels hi
er.

Clusius College ID (CCiD)

Voor de toegang tot digitale producten van het Clusius College heb je je Clusius College ID (CCiD) nodig. Deze bestaat uit je e-mailadres: naam@student.clusius.nl en wachtwoord. Verander na de eerste keer inloggen op een computer van het Clusius College je wachtwoord.

Wachtwoord CCiD vergeten?
Bij de administratie/frontoffice of OLC-beheerder van jouw school kun je nieuw wachtwoord aanvragen.

Microsoft Office 365
Het Clusius College biedt studenten gratis toegang tot Microsoft Office 365. Je kunt inloggen via www.office.com met je CCID om gebruik te maken van o.a. Outlook, Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Je kunt via deze pagina ook de volledige Office-toepassingen op maximaal vijf pc's of Macs installeren.

Laptop, software en internet

Het Clusius College verwacht dat je bij aanvang van je opleiding een laptop tot je beschikking hebt. We gaan hierbij uit van het principe Bring Your Own Device (BYOD). Dit houdt in dat je tijdens de lessen je eigen laptop mag gebruiken. Deze laptop dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, wil je hem echt effectief kunnen inzetten tijdens de les.

Gebruik van internet op school

De gebouwen van het Clusius College beschikken over een uitgebreid draadloos netwerk zodat je overal toegang hebt tot het internet.

Om gebruik te kunnen maken van het draadloos netwerk op school:

  • moet je beschikken over je persoonlijke CCiD. Dit is je account (e-mailadres en wachtwoord) van het Clusius College;
  • moet je laptop zijn bijgewerkt met de nieuwste (Windows) updates en beschikken over een actuele en bijgewerkte virusscanner;
  • eisen we van elke student om zich verantwoord te gedragen. Dat betekent geen films downloaden of games spelen om de snelheid van het netwerk voor iedereen beschikbaar te houden. Eigenlijk is het heel simpel: doe je iets voor school dan is het bijna altijd gewoon toegestaan, maar andere zaken doe je thuis.

Om overlast en schade te beperken, controleert een automatisch systeem illegaal gedrag en op schadelijke software. Door dit systeem kan een account in ’quarantaine’ gezet worden. Als de problemen zijn opgelost kun je op verzoek weer toegang tot internet krijgen.

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

(072) 561 09 34


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.