Inhoudsopgave

Het Clusius College

 • Onze mbo-opleidingen

Praktische zaken

 • Ziek- en betermelden
 • Vestigingsregels
 • Lestijden
 • Periode-indeling 2018-2019
 • Vakanties 2018-2019
 • Open dagen
 • Clusius College ID (CCiD)
 • Wachtwoord CCiD vergeten?
 • Microsoft Office 365
 • Laptop, software en internet
 • Gebruik van internet op school

Ons onderwijs

 • De entreeopleiding (niveau 1)
 • De basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • De vakopleiding (niveau 3)
 • De middenkaderopleiding (niveau 4)
 • Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
 • Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
 • Toelatingsbeleid
 • Bindend studieadvies

Jouw mbo-opleiding

 • Beroepsgericht onderwijs
 • Beroepspraktijkvorming
 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Studieloopbaanbegeleiding en burgerschap
 • Keuzedelen
 • Onderwijs- en examenreglement

Begeleiding & ondersteuning

 • De Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
 • Ondersteuningsteam
 • Jeugd- & gezinscoach
 • Jeugdverpleegkundige
 • Passend onderwijs
 • Heroriëntatietraject

Disciplinaire maatregelen

 • Waarschuwing
 • Verwijdering tijdens de les
 • Schriftelijke berisping
 • Schorsing
 • Definitieve verwijdering

Klachtenregeling

 • Klachten over examens
 • Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

Financiën en verzekeringen

 • Lesgeld BOL-student
 • Cursusgeld BBL-student
 • Afmelden: teruggave lesgeld
 • Regeling Meedoen
 • Verplichte en vrijwillige bijdrage
 • Teruggave vrijwillige bijdrage
 • Aanvullende vaardigheidsbewijzen
 • Studiefinanciering
 • Subsidiemogelijkhedenibpv in Europa
 • Verzekeringen

Veilige & prettige leeromgeving

 • Aanwezigheidsplicht
 • Sfeer en veiligheid
 • Anti-pestprotocol
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Incidentenregistratie
 • Privacy
 • Communicatie met ouders

Gezag, verantwoording en advisering

 • Bevoegd gezag
 • Medezeggenschap
 • Ondernemingsraad
 • Centrale Studentenraad
 • Sector Adviesraad

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

(072) 561 09 34


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.