Contactpersonen

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

072 561 09 34

alkmaar@clusius.nl


Directeur

Wim van Reenen

Teamleiders

Jurgen Holtz

j.holtz@clusius.nl

 • Algemeen Vormend Onderwijs
 • Dierverzorging
 • Dierenartsassistent


John Rozing

j.rozing@clusius.nl

 • Entreeopleiding
 • Tuin, Park & Landschap


Marianne Horneman

m.horneman@clusius.nl

 • Bloem & Design
 • Economie & Bedrijf


Peter Kamp

p.kamp@clusius.nl

 • Paardenhouderij
 • Veehouderij
 • Maatschappelijke Zorg & Groen


Reinier Beek

r.beek@clusius.nl

 • Voeding & Kwaliteit
 • Voeding & Technologie
 • Voeding & Voorlichting


Interne vertrouwenspersonen

Corrie Wijnhof

c.wijnhof@clusius.nl


Alexander Bijman

a.bijman@clusius.nl


Externe vertrouwenspersoon

Freek Walther

walther@devertrouwenspersoon.nl

088-1119902


Jeanette Jager

jager@devertrouwenspersoon.nl

088-1119903


Centrale meldpunt van de Inspectie van het Onderwijs

Diensthebbende vertrouwensinspecteur

0900 111 31 11


Heroriëntatiebegeleiding

Ellen Vermeeren

e.vermeeren@clusius.nl


Verzekeringen

Rob Bekema

r.bekema@clusius.nl


Studentenraad

M. Visser

studentenraad.alkmaar@clusius.nl


Coördinator Eco-Schools

Reinier Beek

r.beek@clusius.nl

Anti-pestcoördinator

Alexander Bijman

a.bijman@clusius.nl

(+vacature)

Veiligheidscoördinator

Alexander Bijman

a.bijman@clusius.nl

Trajectbegeleiders OOM-voorziening

oomalkmaar@clusius.nl

Jeugdverpleegkundige

Stephany Schilder

stephany.schilder@clusius.nl

Ondersteunings-coördinator

Ine Meemelink

i.meemelink@clusius.nl


Jeugd- en gezinscoach

Margaretha Wijker

m.wijker@clusius.nl


Examensecretaris

Cor Kooi

c.kooi@clusius.nl


Decaan

Jans Berghuis

j.berghuis@clusius.nl


Teamleider BPV

Monica Bleijendaal

m.bleijendaal@clusius.nl


Bpv-begeleiders

Bloem & Design

Karin Bekema

k.bekema@clusius.nl


Dierverzorging en Paraveterinair

Elma van de Poppe

e.vandepoppe@clusius.nl


Dierverzorging

Leonie van den Berg

l.vandenberg@clusius.nl


Paardenhouderij

Ingeborg van Osch

i.vanosch@clusius.nl


Tuin, Park & Landschap

Kees de Boer

ks.deboer@clusius.nl


Caroline Ligthart

c.ligthart@clusius.nl


Veehouderij en Zorgbedrijf

Marinus Hovius

m.hovius@clusius.nl


Voeding

Clara Bovenberg

c.bovenberg@clusius.nl


Internationale bpv

Marina van Staveren

m.vanstaveren@clusius.nl

Studentenbegeleiders

Bloem & Design

Stef Smit

s.smit@clusius.nl


Dierverzorging en Dierenartsassistent

Jill Kinkelaar

j.kinkelaar@clusius.nl


Dorien Keune

d.keune@clusius.nl


Paardenhouderij, Veehouderij en Zorgbedrijf

Joost de Moes

j.demoes@clusius.nl


Tuin, Park & Landschap

Desirée de Bekker

d.debekker@clusius.nl


Voeding

Evelyn Schouten

e.schouten@clusius.nl

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

(072) 561 09 34


www.echtegroeikansen.nl

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.