Nieuwsbrief Tuin, Park & Landschap
November 2018

Introductie


In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we weer een aantal items voor u opgesteld. Zo kunt u onder andere lezen over Groenstart, het excellentieprogramma van de VHG, Veilig werken voor studenten en een uitnodiging voor een bijeenkomst met workshops. Veel leesplezier toegewenst!

Groenstart

Groenstart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort NHN en is een samenwerking tussen Zorgboerderij De Noorderhoeve, AB Vakwerk, Herenbos Personeelsdienst, het Clusius College, het Horizon College, De Samenwerkingsverbanden en de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord.


GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt de GroenStart formule tot een unieke formule.


Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet dat op maatwerkniveau. Opleidingen zijn er op entreeniveau en niveau 2. Ons adagium: maatwerk voor een toekomst in het groen!

Tuin, Park & Landschap betrokken bij excellentieprogramma van de VHG


Het Clusius College Tuin, Park & Landschap is sinds dit schooljaar aangesloten bij het excellentieprogramma van de VHG. Doel van het excellentieprogramma is om de samenwerking tussen het Clusius College en de groene bedrijven uit de regio te bevorderen en met name jongeren te enthousiasmeren voor het groene vak.


Een onderdeel van het excellentieprogramma is de docentenstage op een groenbedrijf. Zo heeft Desireé de Bekker een aantal dagen in de keuken mogen kijken bij TC Combigroen, heeft Jeanine Jonker stage gelopen bij John Koomen Hoveniers en heeft Theo L. een paar dagen meegedraaid bij Stoop Groenvoorziening. Zowel de docenten als de bedrijven hebben het als leuk en leerzaam ervaren.


De volgende stap is dat de bedrijven die bij het excellentieprogramma aangesloten zijn, actief te betrekken bij het onderwijsprogramma van de opleiding Tuin, Park & Landschap en dat er elementen uit de docentenstages worden gebruikt bij lesactiviteiten.

Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een gastles of een excursie dat door het bedrijf wordt verzorgd. De uitvoering hiervan zal de komende maanden plaatsvinden.

Het excellentieprogramma van de VHG sluit goed aan op de wens van de opleiding Tuin, Park & Landschap om het bedrijfsleven actiever te betrekken bij de school en de lesactiviteiten.

Beste praktijkopleiders, wij nodigen u van harte uit voor een informatieve bijeenkomst met workshops.


Locatie
Clusius College Alkmaar, Drechterwaard 10 te Alkmaar


Programma

 • 19.15-19.30 inloop en ontvangst bij Clusius College Alkmaar
 • 19.30 start in de Oranjezaal
 • Welkom door Frank Mol, teamleider TPL.
 • Voorstellen Monica Bleijendaal, teamleider bpv sinds december 2017.
 • Uitleg van de nieuwe opdrachten van TPL en wat vraagt dit van het bedrijfsleven?
 • 20.15 pauze
 • 20.30 twee workshops:
 • Het belang van het stellen van leerdoelen en het beoordelen op niveau door Marianne Mulder van SBB
 • Het begeleiden van studenten die extra zorg (autisme, ADD, etc) nodig hebben door Esther Smit- Janson
 • 21.30 afsluiting met drankje

Ik geef me op voor deze bijeenkomst:

Een nieuw gezicht bij TPL

Mijn naam is Hilde Ligthart – de Kruiff, 46 jaar, getrouwd en moeder van twee dochters van 16 en 17 jaar. Ik woon met mijn gezin in Tuitjenhorn.


Ruim twintig jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in de richting tuinbouwplantenteelt en het profiel ‘plant’. Ik heb daarna een aantal jaar bij de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) gewerkt als adviseur. In 2006 ben ik als zij-instromer overgestapt naar het basisonderwijs. Daar heb ik me gespecialiseerd als taal- en leesspecialist en uiteindelijk als remedial teacher. Ik werk nu nog 3 ochtenden als RT-er in Spierdijk. Verder heb ik een eigen praktijk voor remedial teaching.

Sinds half september loop ik rond op het Clusius als docent van de Entreegroep ter vervanging van Gerard. In de Entreegroep komt voor mij alles samen wat ik interessant vind: leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden (en andere moeilijkheden (of zal ik ‘uitdagingen’ zeggen?)) en planten. Het bevalt me tot nu toe prima.

Hobby’s heb ik teveel (en tijd te weinig), maar om jullie een idee te geven: ik tuinier heel veel (in de zomer) en handwerk (in de winter). Ik loop 2 tot 3 keer in de week hard, lees graag en speelde redelijk dwarsfluit (al is dat laatste er al een paar maanden bij ingeschoten.)

Ik hoop gauw ingeburgerd te raken bij de TPL groep…..Studenten en veilig werken


Natuurlijk weten de meeste werkgevers hoe het zit met veilig werken, maar het is niet verkeerd om bij dit onderwerp nog eens stil te staan. Zie de onderstaande tekst dan ook als een reminder over veiligheid met betrekking tot onze studenten.

Studenten van onze opleiding lopen net zoveel Arbo risico’s als andere medewerkers. Maar sommige risico’s wegen voor studenten zwaarder:


 • Studenten zijn nog in de groei: gevaarlijke stoffen en een grote fysieke inspanning kunnen een schadelijker effect hebben dan bij volwassenen
 • Studenten missen (nog) de ervaring om risico’s goed in te schatten.


Wie is verantwoordelijk?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun studenten: de werkgever moet ervoor zorgen dat studenten goede instructies en de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen. Uiteraard is de student verplicht deze ook te dragen en de instructies op te volgen.


Wat kunt u als werkgever doen?

 • Werk studenten goed in: geef ze de tijd om te wennen aan hun nieuwe werkplek.
 • Geef leerlingen bij de start duidelijke instructies voor veilig en gezond werken.
 • Laat ze deze instructies doorlezen en ook ondertekenen.
 • Zorg ervoor dat er bij risicovol werk altijd deskundig toezicht is van bijvoorbeeld de leermeester of een ervaren collega. Dat is ook wettelijk verplicht voor jongeren onder de 18 jaar.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen.
 • Ook mogen zijn niet werken op lawaaiige plekken: de dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel.
 • Zorg voor goed passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Zorg ervoor dat studenten goed geïnformeerd worden over de belangrijkste arbothema’s zoals: zwaar werk, schadelijk geluid, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid.
 • Geef zelf het goede voorbeeld! Studenten doen vaak na wat ze bij hun (eerste) leerbedrijf zien.

Steven Houwing, nieuwe docent TPL

Ik ben Steven Houwing en 5 jaar geleden heb ik op het Clusius College de opleiding tot vakbekwaam hovenier afgerond. Daarna ben ik gelijk mijn eigen hoveniersbedrijf begonnen. In het begin toen ik nog ervaring moest op doen in de praktijk en nog veel uren moest opvullen ben ik mezelf gaan verhuren. Langzamerhand kwam een eigen klantenkring en werd vooral de focus gelegd op onderhoud van tuinen met af en toe een uitstapje naar aanleg en samen met een compagnon naar boomverzorging. Voor de zomer is er contact geweest om te gaan werken op het Clusius College. Na een gesprek en een meeloopdag ben ik nu op donderdag en vrijdag werkzaam als docent.

Nico Hoogewerf wordt instructeur
Tuin, Park & Landschap in Hoorn

Het team Tuin, Park & Landschap in Hoorn heeft zich dit schooljaar versterkt met Nico Hoogewerf. Nico zal in zijn rol als instructeur 2 dagen in de week de studenten begeleiden bij praktische werkzaamheden op school. Nico is geen onbekende in het vak. Hij heeft al jaren zijn eigen hoveniersbedrijf en heeft dus veel kennis en ervaring op groengebied om met de studenten te kunnen delen.

Team
Tuin, Park & Landschap