Nieuwsbrief Tuin, Park & Landschap
Juli 2018

Introductie


In deze derde en tevens laatste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we weer een aantal items voor u opgesteld. Zo kunt u lezen over het actie- en verbeterplan voor de opleiding, over de masterclass die onlangs gehouden is, over de sector advies raad en een bezoek van studenten uit Orleans. Veel leesplezier toegewenst!

Verbetertraject opleiding
Tuin, Park & Landsc
hap


Op 15 mei 2018 hebben alle bedrijven Tuin, Park & Landschap in Noord Holland de ‘Aanbevelingen & Uitgangspunten Verbetertraject opleiding Tuin, Park & Landschap’ ontvangen.

In deze digitale versie zijn de – voor het bedrijfsleven – belangrijkste aanbevelingen opgenomen.

Inmiddels wordt er door het team TPL van Clusius College hard gewerkt om het Plan van Aanpak uit te voeren. In dit Plan van Aanpak staan alle activiteiten beschreven die het komend jaar aan de orde zullen komen.


Enkele activiteiten waar nu aan gewerkt wordt zijn:

BPV opdrachten

Dit betreft het screenen, evalueren en vaststellen van de bpv opdrachten voor het komend schooljaar. Per opleiding en per studiejaar. De bpv opdrachten voor alle TPL opleidingen worden – per studiejaar - voor de zomervakantie vastgesteld.

Bouwplan TPL

Hierin staat beschreven welke onderdelen/modulen in welk studiejaar aan de orde komen. Dit bouwplan is afgerond en vastgesteld. Dit betekent dat op alle scholen waar MBO TPL onderwijs wordt aangeboden – Alkmaar, Hoorn en Schagen – dezelfde onderdelen per opleiding en studiejaar worden aangeboden.


Excellentieprogramma VHG

Eind juni vindt de eerste bijeenkomst plaats met de VHG over deelname van het team TPL van het Clusius College aan het excellentieprogramma van de VHG. Bij het excellentieprogramma zullen ook hoveniersbedrijven betrokken worden. Gastlessen en docentenstages maken onderdeel uit van dit programma. Hierover in een de volgende nieuwsbrief meer informatie.


BPV dagen op twee aansluitende dagen

Op verzoek van verschillende hoveniersbedrijven is besloten om de twee bpv dagen steeds aansluitend te plannen zodat de studenten twee opeenvolgende dagen op het bpv bedrijf stage kunnen lopen.


Evalueren beleid omtrent VCA, motorkettingzaag, bosmaaier, minikraan/minigraver en wiellader/shovel

Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Door het wegstrepen van de praktijkleergelden door de overheid is het voor het Clusius College onmogelijk om alles – voor de studenten – kosteloos aan te bieden. Bedoeling is om voor de zomervakantie het aanbod van Clusius vast te stellen met daarin ook de mogelijkheid om verschillende onderdelen – die niet verplicht zijn maar wel aantrekkelijk – tegen een zo laag mogelijk tarief aan te bieden. Komt ook aan de orde in de Sector Advies Raad (SAR TPL).

BPV nieuwsbrief


Rond het verschijnen van deze nieuwsbrief ontvangt u ook de nieuwsbrief van de BPV. Vanaf het volgende schooljaar gaan we dit veranderen. U ontvangt dan alleen de TPL nieuwsbrief en het nieuws vanuit de BPV zal daarin opgenomen worden.


Wij horen graag van u hoe u de BPV in het afgelopen schooljaar heeft ervaren. Daarom zal u in de BPV nieuwsbrief uitgenodigd worden om een (korte) evaluatie in te vullen. De uitkomsten hiervan zullen wij gebruiken om de kwaliteit van de BPV te verbeteren.

Bezoek studenten uit Orleans groot succes

In de afgelopen week heeft de opleiding Tuin, Park en Landschap Alkmaar bezoek gehad van 7 studenten en 2 docenten uit Orleans. Deze groep komt van de school “La Mouillere” die een vergelijkbare opleiding aanbiedt.

Van dinsdag tot en met donderdag heeft de groep een mooi beeld gekregen van onze opleiding, een aantal toonaangevende bedrijven gezien en hebben zij een aantal spectaculaire parken bezocht, zoals Museum Voorlinden in Wassenaar met prachtige borders ontworpen door Piet Oudolf en de Japanse Tuin in het park Clingendael in Den Haag.


Dit bezoek in het kader van internationalisering is een opmaat voor ons bezoek in juni aanstaande. Hans Sint en Arjan Koenis gaan dan een week met 7 tpl-studenten van drie mbo-vestigingen naar Orleans voor een tegenbezoek.

Voor ons als opleiding betekent dit echt een meerwaarde voor de opleiding en zeker een aantrekkelijk argument voor studenten om voor onze opleiding te kiezen.


Voor een kort verslag van de excursie met de studenten en docenten uit Frankrijk:

Sectoradvies Raad van TPL heeft plannen voor het komende jaar

De Sectoradvies Raad is op 12 juni bij elkaar geweest. Met veel enthousiasme is er al gekeken naar het komende schooljaar. Ideeën over masterclasses, invulling van de Groendag en het geven van gastlessen waren een aantal van de onderwerpen die over tafel gingen.


De masterclasses van het afgelopen jaar zijn goed ontvangen. Tijdstip en vorm is in orde. Voor het komende jaar gaan we wel meer op zoek naar diepgang en interactie. Het zou ook wel eens iets mogen zijn wat buiten het verwachte groenaanbod valt. We gaan hier mee aan de slag. De masterclass invasieve exoten, gepland in het afgelopen jaar, maar door ziekte geannuleerd, staat in ieder geval op het verlanglijstje.Het team TPL gaat de organisatie van de Groendag overnemen van de Onderwijsgroep. De Groendag is een geweldig evenement binnen de groene wereld en wij zijn er trots op daar mede vorm aan te mogen geven. Binnenkort starten we met de ontwikkelingsgroep aan de voorbereiding. Als je daar aan mee wilt doen? Stuur een mail naar j.rozing@clusius.nl


Gastlessen van collega’s aan het bedrijfsleven. Ja, graag! In het onderwijs is dat voor ons en de studenten echt een verrijking. De leden van de SAR gaven aan zich hier voor te willen inzetten. Stuur ons maar de onderwerpen en wij zorgen voor bemensing. Kijk, daar worden wij blij van.


Wil je in het komende jaar ook meedoen met de Sector Advies Raad voor de opleiding Tuin, Park en Landschap? Zeker vertegenwoordigers van grote groenbedrijven zijn van harte welkom. Stuur een berichtje naar j.rozing@clusius.nl

Bas Bijker wordt relatiemanager Clusius College Tuin, Park & Landschap

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal Bas Bijker (b.bijker@clusius.nl) de taak Relatiemanager Clusius Tuin, Park & Landschap vervullen. Bas wordt, naast zijn taak als docent, voor het bedrijfsleven het centrale aanspreekpunt. Hij speelt een actieve rol in het verbinden van het opleidingsteam met het bedrijfsleven en vangt signalen op uit de markt en koppelt dit terug naar het opleidingsteam.


Bas krijgt ook de opdracht om de samenwerking met regionale partners te versterken met als doel:

  • aantrekkelijk(er) en actueel onderwijs: gastlessen, masterclasses, floormeetings, excursies;
  • verdere versteviging van de curricula: innovaties in de regio kennen en daar waar mogelijk het onderwijs inbrengen;
  • doorontwikkeling regioleren: lesactiviteiten en studenten verbinden aan actuele projecten en opdrachten uit het werkveld.


(Let op: de relatiemanager houdt zich niet bezig met student-specifieke zaken bij leerbedrijven. Dit is belegd bij de BPV-begeleider.)

Theo Luijendijk wordt docent
Tuin, Park & Landschap in Hoorn

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Theo Luijendijk het docententeam van de opleiding Tuin, Park & Landschap in Hoorn. Theo is thans werkzaam bij het Clusius College vmbo in Purmerend waar hij actief is als teamleider. Voor Clusius TPL en de branche is Theo geen onbekende. Hij is dan ook een welkome versterking voor het jonge docententeam in Hoorn.

Meer nieuws

Er is nog meer nieuws met betrekking tot de opleiding Tuin, Park & Landschap. Er is een groep studenten aan het werk geweest op een camping in Amsterdam-West, u kunt lezen hoe studenten van een (zelf) omgezaagde boom tafels maken en er is nog een verslag van de masterclass 'De levende tuin'.

Team TPL Clusius College