Nieuwsbrief Monteur Mobiele Werktuigen
November 2018

Introductie


Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de opleidingen Monteur Mobiele Werktuigen van het Clusius College. De nieuwsbrief wordt drie keer per schooljaar verzonden naar alle relaties van deze opleiding.


In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we het schooljaar zijn begonnen, is er een item over veilig werken, leest u over het samenwerkingsverband TIM en stellen we het team aan u voor.

Start Schooljaar


Na een heerlijke zonovergoten vakantie zijn we als team MMW weer fris en fruitig gestart met de mannen en dame die doorstromen in de opleiding, maar natuurlijk ook met een nieuwe groep studenten in niveau 2 en niveau 3.


Door een bijna inmiddels vertrouwde introductie met onze nieuwe studenten hebben we elkaar aan boord van de Egberdina redelijk goed leren kennen. De Egberdina is een stukje zeilend historisch erfgoed. Het is ook mooi om te zien als onze nieuwe studenten mooi meehelpen met het hijsen van de zeilen van dit imposante schip. Ook is de schipper altijd bereid om de vragen die onze nieuwe studenten hebben goed te beantwoorden.


Helaas hadden we dit jaar niet veel wind tijdens de zeiltocht en moesten we op de weg terug naar Hoorn op de motor varen. Middels een uitgebreide voorstelsessie was het mooi om te horen hoe iedereen wat van zichzelf vertelde. Opvallend was dit jaar dat de hobby motorcross veel voorkomt. Waarschijnlijk een direct gevolg van het super resultaat van Jeffry Herlings, de nieuwe wereld kampioen van de zwaarste klasse in de motorcross. We hebben dit jaar een mooie groep in huis die er zin in hebben. Dit laatste geldt zeker voor het team MMW.


TIM: Samenwerking moet opleiding monteur mobiele werktuigen verbeteren

Brancheorganisaties en opleidingsinstituten hebben de handen ineen geslagen om de opleiding tot monteur mobiele werktuigen te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat de betrokken partijen de uitstroom uit de sector tegengaan.


Het samenwerkingsverband heeft de naam TIM gekregen. Deze afkorting staat voor Techniek, Infra, Mechanisatie.


Deelnemers aan TIM zijn de brancheorganisaties BMWT, Fedecom (landbouwmechanisatie) en VACO (banden), en bijna alle opleidingsinstituten die leerlingen opleiden tot monteur mobiele werktuigen.


Branko Domburg wordt relatiemanager
Clusius College Monteur Mobiele Werktuigen

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is Branko Domburg Relatiemanager Monteur Mobiele Werktuigen. Branko is, naast zijn taak als docent, voor het bedrijfsleven het centrale aanspreekpunt. Hij speelt een actieve rol in het verbinden van het opleidingsteam met het bedrijfsleven en vangt signalen op uit de markt en koppelt dit terug naar het opleidingsteam.


Branko heeft ook de opdracht om de samenwerking met regionale partners te versterken met als doel:

 • aantrekkelijk(er) en actueel onderwijs: gastlessen, masterclasses, floormeetings, excursies;
 • verdere versteviging van de curricula: innovaties in de regio kennen en daar waar mogelijk het onderwijs inbrengen;
 • doorontwikkeling regioleren: lesactiviteiten en studenten verbinden aan actuele projecten en opdrachten uit het werkveld.

Branko is te bereiken op het e-mailadres b.domburg@clusius.nl of via het telefoonnummer 0229-259494


(Let op: de relatiemanager houdt zich niet bezig met student-specifieke zaken bij leerbedrijven. Dit is belegd bij de BPV-begeleider.)

Studenten en veilig werken


Natuurlijk weten de meeste werkgevers hoe het zit met veilig werken, maar het is niet verkeerd om bij dit onderwerp nog eens stil te staan. Zie de onderstaande tekst dan ook als een reminder over veiligheid met betrekking tot onze studenten.

Studenten van onze opleiding lopen net zoveel Arbo risico’s als andere medewerkers. Maar sommige risico’s wegen voor studenten zwaarder:


 • Studenten zijn nog in de groei: gevaarlijke stoffen en een grote fysieke inspanning kunnen een schadelijker effect hebben dan bij volwassenen
 • Studenten missen (nog) de ervaring om risico’s goed in te schatten.


Wie is verantwoordelijk?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun studenten: de werkgever moet ervoor zorgen dat studenten goede instructies en de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen. Uiteraard is de student verplicht deze ook te dragen en de instructies op te volgen.

Wat kunt u als werkgever doen?

 • Werk studenten goed in: geef ze de tijd om te wennen aan hun nieuwe werkplek.
 • Geef leerlingen bij de start duidelijke instructies voor veilig en gezond werken.
 • Laat ze deze instructies doorlezen en ook ondertekenen.
 • Zorg ervoor dat er bij risicovol werk altijd deskundig toezicht is van bijvoorbeeld de leermeester of een ervaren collega. Dat is ook wettelijk verplicht voor jongeren onder de 18 jaar.
 • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen.
 • Ook mogen zijn niet werken op lawaaiige plekken: de dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel.
 • Zorg voor goed passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Zorg ervoor dat studenten goed geïnformeerd worden over de belangrijkste arbothema’s zoals: zwaar werk, schadelijk geluid, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid.
 • Geef zelf het goede voorbeeld! Studenten doen vaak na wat ze bij hun (eerste) leerbedrijf zien.

Team Monteur Mobiele Werktuigen

In het team bij de start van dit schooljaar ook de nodige veranderingen. Vers gestart is Joost van Kampen die als BPV-begeleider en instructeur de taken van Branko Domburg overneemt. Branko was tot aan de start van dit schooljaar de BPV man. Joost is net als Branko een oud student van het Clusius College die onze gelederen komt versterken. Joost is ervaren in en met het werken in onze branche en is zeer zeker in staat om vragen die eventueel leven bij het bedrijfsleven over studentzaken te beantwoorden. Joost bezoekt regelmatig alle bedrijven en begeleidt ook een aantal lesactiviteiten.


Branko Domburg bekleedt met ingang van dit schooljaar de functie van docent. Net als Joost is Branko een oud student van onze opleiding. Uiteraard staat Branko Joost bij met raad en daad om hem zodoende de kneepjes te vertellen bij het belangrijke aspect van de contacten tussen school en het bedrijfsleven. Ook zullen de bedrijven Branko nog wel eens zien in de rol van relatiebeheer. Immers hechten we ontzettend veel waarde aan de relatie die we hebben met de bedrijven.


Sam Vlaar, inmiddels net als Ruud klomp alweer 12 jaar docent bij de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen. Sinds vorig jaar is Sam actief betrokken bij de gezamenlijke ontwikkeling van lesmateriaal voor de mobiele werktuigen. Gezamenlijk wil zeggen dat we landelijk meedoen met alle scholen met dit initiatief. Ongetwijfeld hebben jullie al gelezen of gehoord van TIM. TIM is in het leven geroepen om de instroom van nieuwe leerlingen te vergroten en het niveau van het onderwijs te verhogen. In deze nieuwsbrief heeft u al meer over TIM kunnen lezen.


Vlnr: Sam Vlaar, Joost van Kampen, ruud Klomp, Frank Mol en Branko Domburg


Ruud Klomp is net als Sam Vlaar een ervaren docent binnen het team. Ruud is breed inzetbaar en is als studiebegeleider een belangrijk aanspreekpunt voor de nieuwe studenten. Daarnaast is Ruud voor de jongere collega’s uit het team natuurlijk een belangrijke ‘leermeester’. Ruud en Sam beheren samen het curriculum en zorgen dat deze aansluit op de ontwikkelingen in het vak en in de maatschappij. Ruud werkt met ingang van dit schooljaar 2 dagen per week voor het Centraal Bureau, waar hij Arbo-gerelateerde zaken aanstuurt.


Het team wordt aangestuurd door teamleider Frank Mol. Hij is teamleider bij het Clusius College mbo Hoorn en heeft onder meer de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen onder zich. Frank is betrokken bij een aantal landelijke overlegorganen en zet samen met het team de lijnen voor de opleiding uit.