Beste directeur,


Het Horizon College en het Clusius College willen u in deze tweede nieuwsbrief een beeld geven van wat er direct of indirect verandert bij de overstap tussen vmbo en mbo.


Onderwerpen zijn het gezamenlijk investeren in een kansrijke overstap, de ervaringen met het lopende intake proces voor schooljaar 2018 – 2019, enkele nieuwe initiatieven, de werkgroep over doorstroomgegevens en een uitnodiging voor een (vervolg)conferentie op vrijdag 12 oktober 2018 van 9.00 – 11.00 uur bij het Clusius College in Alkmaar.


Alle initiatieven worden gemonitord op hun succes. Tijdens de conferentie in oktober bespreken we graag de tussenstand hiervan met u.


Namens het Clusius College en Horizon College,

Els Welbedacht en Monique Spaansen


Samen investeren in een kansrijke overstap


In oktober 2017 zijn we als Horizon College en Clusius College op een bijeenkomst met directeuren uit het vo in gesprek geweest over een kansrijke overstap. Aanleiding was toen de nieuwe wet toelatingsrecht. Adviezen van het vo aan het mbo waren toen onder andere een intake op maat en investeren in de warme overdracht en in LOB-activiteiten in het vmbo. In deze nieuwsbrief ziet u hier enkele voorbeelden van terug. Ook is een werkgroep over de documentenstroom tussen vo en mbo opgestart.

We blijven graag met elkaar in gesprek en bouwen de samenwerking graag uit, onder andere door u via deze nieuwsbrief te informeren.

Ervaringen met het lopende intakeproces voor schooljaar 2018 - 2019


De verwachting was dat met de introductie van ‘de 1 april datum’ aspirant-studenten zich eerder aanmelden bij het mbo. Bij het Horizon College waren er dit jaar op 1 april 20% meer aanmeldingen binnen dan op 1 april het jaar ervoor. Meer leerlingen dan vorig jaar hebben zich voor meerdere opleidingen aangemeld. Bij het Clusius College was de stijging 9%.


Een ervaring van een decaan uit het voortgezet onderwijs is dat de aanname van vo leerlingen dit jaar een stuk makkelijker en sneller gaat. Leerlingen worden minder belast. Vooral leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoefte hebben of waar geen warme overdracht nodig is.


Voor het mbo blijft het daadwerkelijk contact opnemen met het vo voor een warme overdracht een aandachtspunt.

Pilot met de ‘ABC-intake’


Deze pilot van de sector Techniek van het Horizon College met het PCC, het Van der Meij College en het Trinitas College wordt nu geëvalueerd. Leerlingen van de 3 vo-scholen meldden zich voor 1 maart aan. Vmbo decanen en coördinatoren mbo bespraken 88 studenten tijdens een face-to-face warme overdracht. Studenten zijn ingedeeld in drie groepen:

  • A-student: de keuze van de student ligt in lijn met zijn vooropleiding en interesses. De student wordt direct geplaatst. Er komt géén intakegesprek en er wordt géén Talentscan afgenomen.
  • B-student: deze student krijgt een intakegesprek omdat de keuze twijfelachtig is gezien zijn vooropleiding en interesses.
  • C-student: deze student krijgt een verlengde intake, omdat deze student extra zorg en aandacht nodig heeft in de begeleiding van zijn opleiding. Ook wordt de Talentscan afgenomen.

Vóór de zomervakantie zijn er voor alle nieuwe studenten informatiedagen.

Versterken van het beroepsbeeld tijdens de intake


Het mbo ontwikkelt nieuwe vormen van intake. Eén van de doelen is om de aspirant-studenten te laten zien wat het beroep inhoudt. Enkele voorbeelden:


  • De opleiding Dierverzorging van het Clusius College organiseerde een kruiwagenrace bij de intake. Het racen met een kruiwagen is geen onderdeel van de opleiding, maar het werken met een kruiwagen, het slepen van balen hooi en het schoonmaken van een hok of stal wel. Doel van de kruiwagenrace is om deze kanten van het beroep beter te belichten.
  • Bij het Horizon College ervaren aspirant-studenten bij een groepsintake voor het basisjaar verzorgende en verpleegkundige niveau 3 en 4 wat het is om anderen aan te raken door als oefening elkaars armen en handen te wassen en in te smeren met bodylotion.

Samenwerking in een Peer to peer traject


Het Martinus College en het Horizon College sector welzijn willen met een soepeler doorstroomprogramma bereiken dat de leerlingen in het vmbo een bewustere opleidingskeuze maken en studiesucces op het mbo bevorderen en uitval verminderen.


In een Peer to peer traject zijn 4e jaars vmbo’ers en 1e jaars mbo’ers elkaars maatje. 1e jaars mbo studenten geven een aantal lessen op het Martinus College. Het is de bedoeling dat vmbo’ers ook naar het mbo komen om lessen bij te wonen en misschien eens mee te kijken op een leerbedrijf. Op de planning staat dat tweedejaars mbo’ers de vmbo’ers begeleiden bij alles wat nodig is om goed door te stromen naar het mbo.

Doorlopende leerlijn ondernemend gedrag vmbo - mbo


Dit schooljaar is de sector gezondheidszorg van het Horizon College in Hoorn met SG Newton en Tabor d’Ampte gestart met een doorlopende leerlijn ondernemend gedrag.


De scholen deden al veel aan het stimuleren van een ondernemende houding bij leerlingen en studenten en nu is er een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkeld. Het vmbo en het mbo gebruiken onder andere een uniform reflectieformulier. Deze vernieuwende samenwerking wordt gewaardeerd door beide partijen.

Proeven van een mbo-opleiding


Het maken van een keuze is lastig. Als mbo’s zorgen we er steeds beter voor om vmbo-leerlingen een beeld te geven van een eventuele vervolgopleiding. Bij het Clusius College kunnen bijvoorbeeld vmbo leerlingen proefstuderen. Ook geven studenten van verschillende opleidingen van het Clusius College diverse workshops op vmbo-scholen.

Zo hebben studenten van de opleiding In- & Outdoor Styling zes verschillende workshops op 18 vmbo-scholen gegeven. De derdejaars studenten onderzochten in eerste instantie wat leerlingen van het vmbo interessant vinden en wat deze doelgroep leuk vindt om te doen.

Daarnaast hebben ze goed nagedacht over hoe de opleiding in beeld moest worden gebracht. Met behulp van moodboards is dit samengebracht in creatieve opdrachten. Tijdens de workshops zelf leggen leerlingen en studenten heel gemakkelijk contact met elkaar, waardoor er direct een goede sfeer ontstaat.


Dit zorgt ervoor dat vmbo-leerlingen hun eventuele vragen makkelijker durven te stellen en net even meer over een bepaalde opleiding te weten komen. Een echte win-win situatie, de studenten zijn een ervaring rijker en de leerlingen hebben een beter beeld van hun eventuele vervolgopleiding.

Werkgroep doet voorstel voor monitor overstap en doorstroomgegevens (DDD)


Een werkgroep met vertegenwoordigers uit vo, mbo en RMC adviseert over de contractverlenging van de modules Overstap en DDD van Intergrip per oktober 2018. Opdrachtgever is het bovenregionaal overleg VSV van Noord Kennemerland en West Friesland.

Een aantal relevante ontwikkelingen kan invloed hebben op de huidige afspraken:


  • Er wordt momenteel een landelijke voorziening vroegtijdig aanmelden ontwikkeld. Ook regio-overstijgende overstappers moeten hiermee gemonitord kunnen worden. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer die voorziening operationeel is en of een aanvullende monitor noodzakelijk is.
  • Binnen de RMC-regio Groot Amsterdam is inmiddels een andere monitor dan de module van Intergrip geïmplementeerd. Dat heeft gevolgen voor overstappers vanuit de regio’s Noord Kennemerland en West Friesland die naar een mbo in de regio Amsterdam gaan.


  • De AVG die 25 mei a.s. ingaat heeft mogelijk ook gevolgen voor de gegevensoverdracht.
    Kortom, een advies aan de bestuurders in beide regio’s moet zorgen voor heldere besluitvorming op dit punt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Joki Harms (programmamanager VSV) of Bart Krajenbrink (beleidsmedewerker): j.harms@horizoncollege.nl / b.krajenbrink@horizoncollege.nl.

Uitnodiging voor conferentie vmbo - mbo


We blijven graag met elkaar in gesprek en bouwen de samenwerking graag uit. We nodigen u daarom uit voor een conferentie op vrijdag 12 oktober 2018 van 9.00 – 11.00 uur bij het Clusius College in Alkmaar. Thema is de visie en het beleid rond de overstap en intake-ervaringen van docenten en studenten.


Namens het Clusius College en Horizon College,

Els Welbedacht, directeur vo-mbo Clusius College. e.welbedacht@clusius.nl en 0229 259494

Monique Spaansen, directeur sector Handel & Dienstverlening Horizon College. M.A.C.Spaansen@horizoncollege.nl en 072 5476109