Keuzedelen Voeding & Kwaliteit

Niveau 4

Leerjaar 2

Ondernemend vakmanschap

Inspelen op innovaties!

Lean & Creatief n4

Duurzaamheid in het beroep

Productietechniek n4

Niveau 4

Leerjaar 3

Ondernemend vakmanschap

Duurzaamheid in het beroep