Bloem & Design

Klik hier voor

Niveau 2

Leerjaar 2

Trends en
Bloemwerk n2

Duurzaamheid
in het beroep!

Niveau 3/4

Leerjaar 2

Trends conceptueel
bloemwerk

Duurzaamheid
in het beroep!

Niveau 3/4

Leerjaar 3

Experimenteren met
materialen en technieken

Inspelen op innovatie

Duurzaamheid
in het beroep!